Social Icons

ad3

ad3

ad2

ad2

ad1

ad1

Thursday, January 01, 2015

MWAKA 2015, UNAWEZA KUWA NA FAMILIA YENYE FURAHA KAMILI

FAMILIA NI ZAWADI KUTOKA KWA MUNGU (Dak. 3)
Yehova alieleza kusudi lake la kuwa na familia kamilifu ya wanadamu duniani pote [Soma Mwanzo 1:26-28]

Hilo ni tumaini zuri ajabu! (w14 1/15 8 fu. 3-6)
Maisha ya familia yenye furaha ni zawadi kutoka kwa Mungu (Ru 1:9; Zb 127:3)
JINSI FURAHAYA FAMILIA ILIVYOVURUGWA (Dak. 5)

Furaha ya familia ilianza kuvurugwa Shetani alipomwasi Mungu Shetani aliwashawishi wenzi wa ndoa wa kwanza na malaika waovu wamwache Baba yao wa mbinguni Kwa ujumla, familia ya wanadamu imegawanyika kijamii, kidini, na kisiasa badala ya kuwa na umoja na furaha kama Mungu alivyokusudia Familia hazina furaha, zina matatizo na mikazo (2Ti 3:2, 3)

Uamuzi wa Adamu na Hawa, wa kujitenga na familia ya Yehova ya ulimwenguni pote, umemhuzunisha sana
Muumba wetu na pia, kusababisha maumivu, mateso, na kifo kwa wazao wao wote (Mwa 3:16-19; Mhu 8:9;
Ro 5:12)

JINSI FURAHAYA FAMILIA ITAKAVYORUDISHWA (Dak. 5)
Baba yetu wa mbinguni hataruhusu kamwe kusudi lake la kuwa na familia ya wanadamu wenye furaha milele,izuiwe na waasi wasio washikamanifu Alipokuwa akitangaza hukumu ya nyoka, yaani, Shetani, Yehova alionyesha upendo kama wa baba kwa kutoa pia unabii wa kurudishwa kwa vitu vyote katika hali aliyokusudia [Soma Mwanzo 3:15]


Mungu atamtumia Yesu, ambaye ni sehemu ya msingi ya ule “uzao,” kumwangamiza Shetani na kuondoa
madhara ya dhambi ya Adamu (Yoh 3:16; 1Yo 3:8)

Kupitia dhabihu ya fidia ya Yesu, “Adamu wa mwisho,” wazao wote wa ‘Adamu wa kwanza’ ambao ni
washikamanifu, watakuwa na familia yenye furaha kamili milele (1Ko 15:22, 45; Mt 20:28)
Kusudi la Yehova kuelekea familia litakuwa limetimizwa Yesu atakapokabidhi kila kitu kwa Baba yake
[Soma 1 Wakorintho 15:24-28]

UNAWEZAJE KUWA NA FAMILIAYENYE FURAHA SASA? (Dak. 14)
Mungu anatoa miongozo kwa familia, na inapotumiwa, huleta furaha (Met 3:5, 6; 4:1-4; fg 18-19)
[SomaWaefeso 5:28-32] Yehova anataka mume na mke wawe washikamanifu na waheshimiane na kuonyesha upendo usio na ubinafsi (Ebr 13:4)

[SomaWaefeso 5:22-25, 33] Ukichwa wa Yesu juu ya kutaniko ni mfano wa kuigwa kwa waume Wakristo
(1Pe 3:7)

Waume wanapaswa kuonyesha upendo wa kujidhabihu kwa kuandaa mahitaji ya kimwili ya familia zao na
kuongoza katika mambo ya kiroho (Kum 6:5-7; 1Ti 5:8)

[SomaWaefeso 6:1-3] Watoto wanapata furaha wanapowatii wazazi wao na kujifunza jinsi ya kutumia kanuni za Biblia (Mhu 11:9, 10; 12:1)

[SomaWaefeso 6:4] Mzazi anapompenda Yehova atakuwa kielezo bora kwa watoto wake
Watoto wanapaswa kujifunza jinsi ya kumpendeza Baba yao wa mbinguni ili wawe na furaha ya kudumu
(2Ti 3:14, 15)

No comments: